סרטוני לימוד סטטיסטיקה ב-Excel 2016

 בסרטון זה נלמד כיצד להתקין את תוסף הסטטיסטיקה  של אקסל

משך הסרטון: 

סרטון 1

Data Analysis נושא: התקנת התוסף

 
משך הסרטון: 2:52 דקות

 בסרטון זה נלמד כיצד להפיק טבלת שכיחויות חד משתנית למשתנה שמי בעזרת טבלת ציר 

משך הסרטון: 8:40 דקות

סרטון 2

 נושא: בניית טבלת שכיחויות חד משתנית - משתנה שמי

 

 בסרטון זה נלמד כיצד להפיק טבלת שכיחויות הכוללת שני משתנים קטגוריאליים בעזרת טבלת ציר

משך הסרטון: 6:54 דקות

סרטון 3

 נושא: בניית טבלת שכיחויות דו משתנית  - צילווח

 

 בסרטון זה נלמד כיצד להפיק טבלת שכיחויות חד משתנית למשתנה אורדינלי בעזרת טבלת ציר ובעזרת הפונקציה countif

משך הסרטון: 14:17 דקות

סרטון 4

נושא: טבלת שכיחויות ותרשים מקלות - משתנה אורדינלי

 
 

בסרטון זה נלמד להפיק טבלת שכיחויות למשתנה המקובץ במחלקות בעזרת טבלת ציר

משך הסרטון: 5:36 דקות

סרטון 5

נושא: טבלת שכיחויות  - משתנה מקובץ במחלקות

 

בסרטון זה נלמד לחשב מדדי מרכז ופיזור בעזרת פונקציות מובנות של אקסל

משך הסרטון: 22:27 דקות

סרטון 6

נושא: חישוב מדדי מרכז ופיזור 

 בסרטון זה נלמד לחשב מדדי מרכז ופיזור בעזרת הפרוצדורה Descriptive Statistics הכלולה בתוסף Data Analysis

משך הסרטון: 

סרטון 7

נושא: חישוב מדדי מרכז ופיזור בעזרת הפרוצדורה Descriptive Statistics

 
 

בסרטון זה נלמד לחשב אחוזונים בעזרת פונקציות מובנות של אקסל

משך הסרטון: 

סרטון8

נושא: חישוב אחוזונים

 

בסרטון זה נלמד לחשב ציוני תקן דרך נוסחת התקנון ובעזרת פונקציה מובנית של אקסל

משך הסרטון: 10:20 דקות

סרטון9

נושא: חישוב ציוני תקן

בסרטון זה נלמד לחשב מדדי אסימטריה וגבנוניות בעזרת פונקציות מובנות של אקסל

משך הסרטון: 

סרטון10

נושא: חישוב מדדי אסימטריה וגבנוניות

 

בסרטון זה נלמד להפיק תרשים קופסה באקסל

משך הסרטון: 

סרטון11

נושא: בניית תרשים קופסה באקסל

 

בסרטון זה נלמד להפיק תרשימי קופסה זה לצד זה באקסל (side by side box plots)

משך הסרטון: 

סרטון12

נושא: בניית תרשימי קופסה זה לצד זה באקסל

 

בסרטון זה נלמד להפיק היסטוגרמה (Histogram) באקסל במספר דרכים

משך הסרטון: 

סרטון13

נושא: בניית היסטוגרמה באקסל

 

בסרטון זה נלמד להפיק מצולע שכיחות מצטברת (Ogive) באקסל

משך הסרטון: 

סרטון14

נושא: בניית מצולע שכיחות מצטברת (Ogive) באקסל